Personlig ledersparring

SØGAARD & Co. leverer personlig ledersparring og – rådgivning i forbindelse med tiltrædelse (onboarding), fastholdelse (karriereudvikling) og afvikling (outplacement).

• Onboarding (de første 3-6 måneder af ansættelsen)
• Karriererådgivning
• Outplacement (som følge af fratrædelse – ”på vej mod næste job”)

Forløbene skræddersyes i forhold til den stillede opgave.

Onboarding omfatter sparring og rådgivning vedrørende indtræden i jobbet over de første 6 – 12 måneder. Formålet er at lederen hurtigt lykkes rigtigt i jobbet i et 360 graders perspektiv.

Karriererådgivning hjælper lederen til at afdække nye jobmuligheder set i forhold til det personlige potentiale og egen personprofil. Der er typisk gået nogle år i jobbet, og tiden er kommet til at se nye veje og få fornyet energi i samme job eller bredt i virksomheden.

Outplacement omfatter rådgivning af afskedigede ledere på vej mod nyt job, herunder konkret rådgivning i alle aspekter på vejen mod nyt job.