Om Søgaard

SØGAARD & Co. er stiftet i 2017 af Carsten Lysdahl Søgaard. Vi leverer ydelser til kunder i eget regi og/eller gennem inddragelse af udvalgte kvalificerede samarbejdspartnere.

Ydelsernes høje kvalitetsniveau i leverance og proces er funderet i en praktisk, teoretisk og ledelsesmæssig stærk erfaring hermed – fra både det private erhvervsliv og den offentlige sektor.

Jeg har siden 1992 været chef og direktør -samt bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem. Jeg har i alle årene siddet i virksomhedens direktion eller koncernledelse, også de seneste 10 år i den offentlige sektor – og har dermed bevæget mig i hele spektret fra markedsorientering og bundlinje fokus i den private sektor til udmøntning af politiske beslutninger under nye ledelses- og styrings paradigmer i den offentlige sektor.

Jeg har samlet set haft ansvar for over 800 rekrutteringer (direktører, sygehusdirektører, chefer, ledere, og projektledere). Derudover har jeg mange års praktisk HR erfaring qua et selvstændigt ansvar for udvikling af lederprogrammer (også internationalt), talentprogrammer, onboarding, trivselsundersøgelser, coaching programmer, etablering af HR nøgletal, outplacement mv.