Search & Selection

SØGAARD & Co. gennemfører search, rekrutterings processer og interim ansættelser for den offentlige og private sektor på direktions-, direktør, leder og specialist niveau.

Executive search:  Headhunting uden stillingsopslag af topledere, ledere og programledere ved anvendelse af et betydelige netværk i den offentlige og private sektor, søgning via sociale medier (LinkedIn), branche- og konkurrent søgninger.

Selection: Rekrutteringsprocesser med åben indrykning af annoncer. Search kan supplere selection processen med det formål at SØGAARD & Co. overfor kandidater, som ikke ønsker at gøre sig kendte hos virksomheden, kan afklare dette i et fortroligt rum inden eventuel ansøgning.

Executive Interim ansættelser af ledende medarbejdere, projektledere eller specialister til løsning af en defineret opgave med definerede succeskriterier i en afgrænset periode med mulighed for forlængelse.

SØGAARD og Co. proces, leverance og assesment i hele ansættelsesforløbet vil af kunden og kandidaterne opleves professionelt, sammenhængende, ordentlig og med en høj etik overfor både kunden, ansættelsesudvalg, ansøgere og referencer. Processerne indeholder følgende hovedelementer, som kan vægtes efter behovet, herunder også kundens ønske til processens hastighed.

• Jobanalyse – interview og dialog (Rammer og vilkår, Resultatkrav, Opgaver, Personkrav)
• Den samlede vurderingsproces (Longlist, Kandidat screening, Shortlist)
• Interviewet (Interviewmetode og form i mødet med kandidaterne, så formålet opfyldes)
• Test / Assesment / IQ  (hvilke typer anvendes bedst til opfyldelse af formålet, også etisk)
• Referencetagning (Strukturerede spørgsmål der positivt og kritisk kvalificerer indtryk fra interview)
• Systematisk vurdering og beslutning (samlet sammenfatning af information, indtryk, vurderinger)